Analele Universităţii Bucureşti anul LX, 2011, vol. 1 (dedicat operei lui Emil Cioran)

SUMAR ● SOMMAIRE ● CONTENTS

MARIN DIACONU, Manuscrisele româneşti ale lui Emil Cioran

EMIL CIORAN – Texte inedite

EMIL CIORAN, Ce pot învăţa în timp de o zi
EMIL CIORAN, Imperialismul dinamic al vieţii
EMIL CIORAN, Introducere la problemele unei antropologii filosofice
EMIL CIORAN, Concepţia tragică a existenţei
EMIL CIORAN, Pe drumul destinului (titlu dat de editor)
EMIL CIORAN, Note despre tristeţe
EMIL CIORAN, Nici un vis … (titlu dat de editor)

PORTRET DE AUTOR

DRAGOŞ POPESCU, Providenţa şi exilul – Joseph de Maistre văzut de Emil Cioran
MARCEL CHELBA, Cioran – ultimul mare estet al tânguirii noastre metafizice. Fragmente în
cheie cioraniană

VIOREL VIZUREANU, Tânărul Cioran: clipa ca salvare

TEME CIORANIENE

CONSTANTIN ASLAM, Emil Cioran – Hermeneutica emoţiilor şi modelarea estetică
a filosofiei

DANIEL MAZILU, Mizantropia lui Cioran. Câteva reflecţii pe marginea Caietelor
(1957-1972)
CONSTANTIN STOENESCU, Destin istoric şi profetism românesc în viziunea lui Emil
Cioran. Metamorfozele unei critici severe

HORIA PĂTRAŞCU, De pe culmile disperării, pe culmile beatitudinii: transfigurarea
suferinţei în concepţia lui Emil Cioran

CRISTIAN BERŢI, Cioran – De la durerea morţii la experienţa solitudinii
MARIUS ION, Memoria inteligibilă şi intuiţia sacrului la Cioran
VIOREL CERNICA, Despre două sensuri originare ale gândirii cioraniene

STUDII COMPARATIVE

MIHAI POPA, Emil Cioran şi Constantin Noica despre timp şi istorie
GEORGE CHIRIŢĂ, Tentaţia unei paralele: Cioran şi Levinas

EDITURA UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI
Redacţia ANALELE UNIVERSITĂŢII
Redactor: Irina Hriţcu
Tehnoredactor: Emeline-Daniela Avram
Şos. Panduri nr. 90-92, Bucureşti
Telefon/Fax: 021.410.23.84
E-mail: editura_unibuc@yahoo.com
Internet: http://www.editura.unibuc.r

[PDF]