“Cases d’escriptor: Emil M. Cioran” (Joan Garí)

EL PAÍS, 20 de septiembre de 2012 La casa d'un escriptor és molt més que una simple vivenda. En la majoria dels casos, el domicili és una extensió de la figura que, soterrada en llibres, va passar els seus dies esborrallant quartilles, traduint una immensa soledat en la matèria que després seria ecumènicament compartida amb la comunitat molt variada dels… Continue lendo “Cases d’escriptor: Emil M. Cioran” (Joan Garí)